1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)Címzett: LaMome International Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-415538

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó

E-mail: shop@lamome.hu Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………...Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:


A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt: ____________, __________________. napján